Digitální vzdělávání propojuje učení s inovativním myšlením.

Strategické vymezení

Strategie vzdělávací politiky 2030+ 

vymezuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, včetně stanovení strategických cílů a způsobů jejich dosažení.
V dílčí linií Digitální vzdělávání navazuje na ukončenou Strategii digitálního vzdělávání 2020

Digitální vzdělávání v RVP ZV 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání z roku 2004 nezměněna.
Inovaci této části kurikula řešil Národní pedagogický institut, přičemž došlo k odlišení digitální gramotnosti a informatického myšlení. Tato změna je označována jako Malá revize RVP ZV z roku 2021, kterou postupně zavádějí všechny základní školy.

Velká revize RVP ZV 

Součástí Strategie 2030+ je komplexní inovace rámcových vzdělávacích programů, přičemž ty pro základní vzdělávání mají být uvedeny v život se školním rokem 2025/2026.

Sdílení a spolupráce

Jednota školských informatiků 

Spolek především učitelů informatiky a ICT metodiků, působící již bezmála 20 let.
V současné době se soustředí především na rozvoj informatického myšlení jako hlavního posunu v oblasti Informační a komunikační technologie.

Google pro školství

Češi zanechali v Googlu nesmazatelnou stopu svou průkopnickou vizí přetavenou do podoby Google Education Group ČR.
Díky tomu působí několik nezávislých seskupení nabízející profesní podporu při nasazování a využívání školních cloudů založených na Google Workspace for Education

MAP Hranicko

Místní akční plánování na Hranicku je realizováno díky projektům MAP I, MAP II, MAP III a MAP IV.
Skrze pracovní skupinu pro digitální vzdělávání vznikl ucelený koncept rozvoje informatiky a digitální gramotnosti skrze tzv. mapy pokroku, na které navazují ročníkové plány. 

Osobní vklad

Osobní konzultace

Nabízím školskému prostředí dva typy profesní podpory - setkání ve škole s osobním dojezdem a konzultace prostřednictvím videokonferečního hovoru.

Tvorba vzdělávacího obsahu

Ve své práci se snažím tvořit a nabízet ostatním vzdělávací obsah pro tři oblasti - digitální svět, informatický svět a matematiku.

Zajímavé zdroje od jiných

S úctou k autorům využívám různé zdroje, které nabízejí různé komunity podporující vzdělanost lidí a vzdělávání obecně.  

Inspirativní videa

Předávání myšlenek skrze video příběhy má svůj potenciál. Proto se poksytuji k zamšlení pár inspirativních videí, které souvisí především s digitálním vzděláváním.