Digitální vzdělávání je nedílnou součástí každé školy.

Strategické vymezení

Strategie vzdělávací politiky 2030+

Strategie vymezuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, včetně stanovení strategických cílů a způsobů jejich dosažení.

V oblasti digitálního vzdělávání svou dílčí linií Digitální vzdělávání navazuje na končící Strategii digitálního vzdělávání 2020.
V rámci implementační karty Revize RVP ZV a systém metodické podpory pro školy a pedagogy identifikuje a specifikuje opatření Revize RVP ZV v oblasti ICT.

Digitální vzdělávání v RVP ZV

V průběhu čtrnácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém programu pro základní vzdělávání nezměněna. Řada podnětů časem zastarala a přestala být v konkrétní formulaci aktuální.
Inovace ICT kurikula a úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání řešil Národní pedagogický institut od května 2016. Byla připravena koncepce rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení. Tomu byl uzpůsoben vzdělávací obsah pro vzdělávací oblast Informatika i novou klíčovou digitální kompetenci.

Sdílení a spolupráce

Jednota školských informatiků

Spolek především učitelů informatiky a ICT metodiků, který působí v České republice již bezmála 20 let.
V průběhu své činnosti spolupracovali jeho členové jak na strategických úkolech tak na projektech a aktivitách přínosných jednotlivcům nejen z řad členů. Například:

MAP Hranicko

Místní akční plánování na Hranicku je realizováno díky projektům MAP I a MAP II.

V rámci MAP II fungují různé pracovní skupiny, která iniciují hledání regionálního sdíleného základu pro čtyři oblasti:
  • digitální infrastruktura
  • digitální kompetence učitelů
  • inovace obsahu digitálního vzdělávání
  • digitální profil žáka

Osobní profesní rozvoj

Google for Education

je vize společnosti Google, že každý žák a každý vzdělávatel má mít možnost bezplatně využívat nástroje a služby rozvíjející vzájemnou spolupráci a tvorbu sdíleného digitálního obsahu.
Pro inspiraci je k dispozici Youtube kanál.

Code.org

je nezisková organizace, která se věnuje šíření výuky informatiky a její zpřístupňování na školách po celém světě. Jejich vizí je, aby každý žák na jakékoliv škole měl možnost se učit algoritmizaci a programování. Informatické myšlení se tedy musí stát součástí vzdělávacích programů.
Pro inspiraci je k dispozici Youtube kanál.

Metodický portál RVP.cz

provozuje Národní pedagogický institut a je zdrojem několika služeb užitečných učiteli s jakýmkoliv zaměřením. Díky projektu Podpora práce učitelů přošel významnou inovací a nabízí několik nových nástrojů - například: