Digitální vzdělávání je nedílnou součástí každé školy.

Strategické vymezení

Strategie vzdělávací politiky 2030+

Vymezuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, včetně stanovení strategických cílů a způsobů jejich dosažení.

V oblasti digitálního vzdělávání svou dílčí linií Digitální vzdělávání navazuje na končící Strategii digitálního vzdělávání 2020.

Digitální vzdělávání v RVP ZV

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání z roku 2004 nezměněna. Inovaci této části kurikula řešil Národní pedagogický institut od května 2016, přičemž začala odlišovat rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení. Tato změna je označována jako Malá revize RVP ZV, kterou od roku 2021 postupně zavádějí všechny základní školy.

Velká revize RVP ZV

Součástí Strategie vzdělávací politiky 2030+ je komplexní inovace Rámcových vzdělávacích programů, přičemž ty pro základní vzdělávání mají být uvedeny v život se školním rokem 2025/2026.

Sdílení a spolupráce

Jednota školských informatiků

Spolek především učitelů informatiky a ICT metodiků, který působí v České republice již bezmála 20 let. V současné době se soustředí především na rozvoj informatického myšlení jako hlavní inovace původní výuky v oboru Informační a komunikační technologie.

Google pro školství

Čeští učitelé zanechali v Googlu nesmazatelnou stopu, protože byli prvními průkopníky komunitního přístupu v podobě Google Education Group ČR. Díky tomu dnes působí několik nezávislých seskupení učitelů, kteří nabízejí profesní podporu právě při nasazování a využívání školních cloudů založených na Google Workspace for Education.

MAP Hranicko

Místní akční plánování na Hranicku je realizováno díky projektům MAP I, MAP II, MAP III a MAP IV.Skrze pracovní skupinu pro digitální vzdělávání pod vedením regionálního poradce pro digitální vzdělávání vznikl ucelený koncept rozvoje informatiky a digitální gramotnosti skrze tzv. mapy pokroku, na které navazují ročníkové plány.

Osobní vklad

Osobní konzultace

Nabízím školskému prostředí dva typy profesní podpory:
  • setkání s dojezdem
  • setkání přes Meet

Tvorba vzdělávacího obsahu

  • pro digitální svět
  • pro informatický svět
  • pro matematiku

Zajímavé zdroje od jiných

Youtube kanál pro využívání Code.org. Youtube kanál pro Ozoboty.

Inspirativní videa