Digitální vzdělávání propojuje učení s inovativním myšlením.

Strategické vymezení

Strategie vzdělávací politiky 2030+ 

vymezuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, včetně stanovení strategických cílů a způsobů jejich dosažení.
V dílčí linií Digitální vzdělávání navazuje na ukončenou Strategii digitálního vzdělávání 2020

Digitální vzdělávání v RVP ZV 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání z roku 2004 nezměněna.
Inovaci této části kurikula řešil Národní pedagogický institut, přičemž došlo k odlišení digitální gramotnosti a informatického myšlení. Tato změna je označována jako Malá revize RVP ZV z roku 2021, kterou postupně zavádějí všechny základní školy.

Velká revize RVP ZV 

Součástí Strategie 2030+ je komplexní inovace rámcových vzdělávacích programů.

Sdílení a spolupráce

Jednota školských informatiků 

Spolek především učitelů informatiky a ICT metodiků, působící již bezmála 20 let.
V současné době se soustředí především na rozvoj informatického myšlení.

Google pro školství

Češi zanechali v Googlu nesmazatelnou stopu svou průkopnickou vizí přetavenou do podoby Google Education Group ČR.
Díky tomu působí několik nezávislých seskupení nabízející profesní podporu při využívání Google Workspace for Education

MAP Hranicko

Místní akční plánování na Hranicku je realizováno díky projektům MAP I, MAP II, MAP III a MAP IV.
Od počátku byla věnována pozornost digitálnímu vzdělávání s cílem podporovat sdílení a spolupráci na regionální úrovni.. 

Osobní vklad

Osobní konzultace

Nabízím školskému prostředí dva typy profesní podpory - setkání ve škole s osobním dojezdem a konzultace prostřednictvím videokonferečního hovoru.

Tvorba vzdělávacího obsahu

Ve své práci se snažím tvořit a nabízet ostatním vzdělávací obsah pro tři oblasti - digitální svět, informatický svět a matematiku.

Zajímavé zdroje od jiných

S úctou k autorům využívám různé zdroje, které nabízejí různé komunity podporující vzdělanost lidí a vzdělávání obecně.  

Inspirativní videa

Předávání myšlenek skrze video příběhy má svůj potenciál. Proto se poksytuji k zamšlení pár inspirativních videí, které souvisí především s digitálním vzděláváním.