Čím větší svoboda,

tím větší odpovědost.

Profesní život:

Pedagogická role je základem ...

  • Považuji se především za učitele informatiky, který se snaží rozvíjet u žáků nejen schopnost pracovat s počítačem a rozvíjet digitální gramotnost, ale i informaticky myslet.

... a spolupráce na vzdělávacích projektech to povyšuje.

  • V roli školského informatika se angažuji v efektivním využívání digitálních technologií ve vzdělávání.

Osobní život:

Uvědomělý občan je důležitý ...

  • Hodnotově je mi blízký konzervativní liberalismus, na mnohé mohu působit jako pravdoláskař, který však na svět nahlíží spíše skrze skeptické brýle.

... ale na prvním místě má být rodina.

  • Jako podruhé ženatý a otec tří (snad dobře vychovávaných) dětí už nějakou tu zkušenost předat mohu.

Co teď dělám:

  • učím matematiku a informatiku na základní škole;

  • ve svém regionu pomáhám při sdílení a spolupráci nad rozvojem digitálního vzdělávání na místních základních školách;

  • na centrální úrovni aktivně sleduji dění kolem revizí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, především pak v kontextu vzdělávací oblasti Informatika a klíčové digitální kompetence;

  • ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem se po delší době vracím k poskytování profesní podpory ať už formou skupinových aktivit nebo individuálních konzultací.