Dělat správné věci je důležitější
než dělat věci správně.

Občanský život:

Rodinné zázemí:

... přidávám každoroční rodinná PF