Spolupracujme a sdílejme

Na začátku byla JSI

Tento spolek jsme zakládali v roce 2003, přičemž vzorem nám byla Jednota českých matematiků a fyzíků.

Za mého aktivního přispění byly realizovány různé aktivity nezřídka za podpory různých subjektů. 

Příkladem naší aktvity je projekt In-generation, který za podpory společností ELAI a Google ČR již v roce 2012 nabídl vzdělávací obsah pro rozvoj internetové gramotnosti bez nutnosti používat počítače. 

Zapojme se mezi Googlaře ve vzdělávání

GEG je volnou komunitou především pedagogických pracovníků, kteří mezi sebou spolupracují a sdílení nejen při využívání služeb Google v rámci digitálního vzdělávání.

V roce 2017 mi bylo ctí vystoupit na jejich celorepublikové konferenci a ve zkratce sdělit, co se v té době chystalo... a co se také nakonec povětšinou stalo.

Návrat mezi rodáky přes MAPy pokroku

Na počátku roku 2020 se skupina učitelů informatiky na Hranicku dohodla, že se chce připravit na “novou informatiku”. Před letními prázdninami roku 2021 byla představa této skupiny učitelů prezentována ředitelům z regionu, kteří poptávali především průvodce rozvojem digitálních kompetencí žáků.

Původní skupina se rozšířila o další učitele z 1. i 2. stupně a jejich práce na konci roku 2022 byla sdružena do dokumentu Od informatiky přes digitální kompetence po tematické plány.