Sdílení a spolupráce

Nová výuka informatiky

MAP Hranicko

Vybraní učitelé informatiky si předsevzali, že pro region Hranicko vytvoří sdílený základ školního vzdělávacího programu pro vzdělávací oblast Informatika a sdílený základ integrace digitální gramotnosti do jiných vzdělávacích oborů.

V duchu plánované změny pracují na následujících výstupech:

TP dle stávajícího RVP ZV s integrací IM