Inspiruji (se)

Inspirace z mé výuky

pro informatický svět

... a další od jiných

pro digitální svět

... a další od jiných

a nakonec něco pro matematiku

Má výuka matematiky se opírá především o využívání pracovních sešitů od bratrů Kočích

Na tomto základě jsou vytvořeny sady zadání pro žáky, které jsou k dispozici ve sdílené složce.

Model výuky se navíc opírá o tzv. kritériální hodnocení využívající pozitivní prvky jak formativního tak sumativního hodnocení.

Nutno přiznat, že digitální gramotnost ve své výuce moc nerozvíjím.

... a další od jiných

Moje oblíbená videa

Cizí zeď

ONEMANSHOW Foundation: rok 2018

Mileniánové jdou do práce

Simon Sinek: rok 2016

Čtení myšlenek

Safer Internet Banking: rok 2012

Věděli jste to? 2.0

EDUIN o.p.s.: rok 2007