Buďme v obraze

Digi vzdělávání v RVP ZV

MŠMT a NPI ČR

Nová podoba RVP ZV přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Veškeré tyto změny lze sledovat na stránkách Revize ICT v RVP ZV

Očekávané výsledky učení při rozvoji digitální gramotnosti

Projekt PPUČ při NPI ČR

Projekt Podpora práce učitelů  se mimo jiného zaobírá systémovým uchopením digitální gramotnosti. Významnou aktivitou je její podrobnější vymezení v podobě vývojového kontinua (viz přiložený dokument).

Nicméně za pozornost stojí i aktivity kolem inovace metodického portálu RVP.cz, pro který vznikly především tři nové moduly:

OVU DG.pdf

Informatické myšlení

Projekt PRIM při Jihočeské univerzitě

Projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení mimo jiného vytváří vzdělávací materiály pro potřebu nové výuky informatiky.  

V poslední doby navíc vznikly tři verze modelových ŠVP pro novou výuku informatiky na základních školách:

Velká revize RVP ZV+

MŠMT

MŠMT pro tzv. Velké revize RVP ZV aktuálně pracuje se dokumenty Hlavní směry a na něj navazující zadání pro NPI.

Na konci roku 2022 proběhla serie kulatých stolů k tzv.  Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027, z nichž jsou poskytnuty jednotlivé záznamy. 

Na počátku ledna roku 2023 byly poskytnuty záznam z webinářů pro pracovní skupiny a konzultanty, pracující na nové verzi RVP ZV.