Buďme v obraze

Digi vzdělávání v RVP ZV

MŠMT a NPI ČR

Nová podoba RVP ZV přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Veškeré tyto změny lze sledovat na stránkách Revize ICT v RVP ZV.

Očekávané výsledky učení při rozvoji digitální gramotnosti

Projekt PPUČ při NPI ČR

Projekt Podpora práce učitelů se mimo jiného zaobírá systémovým uchopením digitální gramotnosti. Významnou aktivitou je její podrobnější vymezení v podobě vývojového kontinua (viz přiložený dokument).

Nicméně za pozornost stojí i aktivity kolem inovace metodického portálu RVP.cz, pro který vznikly především tři nové moduly:

  • Digiškola poskytuje doporučené vzdělávací zdroje pro rozvoj digitální gramotnosti i informatického myšlení.

  • EMA je katalogem digitálních vzdělávacích zdrojů od různých poskytovatelů.

  • Profil Učitel21 nabízí především pedagogům sebehodnocení svých digitálních kompetencí.

OVU DG.pdf

Informatické myšlení

Projekt PRIM při Jihočeské univerzitě

Projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení mimo jiného vytváří vzdělávací materiály pro potřebu nové výuky informatiky.

V poslední doby navíc vznikly tři verze modelových ŠVP pro novou výuku informatiky na základních školách:

Digi vzdělávání ve Strategii 2030+

MŠMT

MŠMT dne 24.6. 2020 přenášelo kulatý stůl, ve kterém v rámci Strategie vzdělávací politiky 2030+ představilo ústy pana náměstka Kováře implementaci Revize RVP ZV a systém metodické podpory pro školy a pedagogy, jejíž součástí je i opatření Revize RVP ZV v oblasti ICT (viz video, stěžejní část od 12:19 do 14:05).