Významné zdroje

Digi vzdělávání ve Strategii 2030+

MŠMT

MŠMT dne 24.6. 2020 přenášelo kulatý stůl, ve kterém v rámci Strategie vzdělávací politiky 2030+ představilo ústy pana náměstka Kováře implementaci Revize RVP ZV a systém metodické podpory pro školy a pedagogy, jejíž součástí je i opatření Revize RVP ZV v oblasti ICT (viz video, stěžejní část od 12:19 do 14:05).

Digi vzdělávání v RVP ZV

Projekt SYPO při NPI ČR

NPI ČR již na konci roku 2019 mělo sestavený komplexní návrh implementace nového obsahu digitálního vzdělávání do základních škol prostřednictvím aktualizace stávající podoby RVP ZV.
Tu poprvé uceleně představila hlavní metodička pro ICT paní Růžičková prostřednictvím webináře v rámci projektu SYPO (viz video, stěžejní část od 11:00 do 21:13).

Základní vymezení změny je k dispozici v podobě dvou kontinuí - pro informatiku a pro digitální gramotnost.

Očekávané výsledky učení při rozvoji digitální gramotnosti

Projekt PPUČ při NPI ČR

Projekt Podpora práce učitelů se mimo jiného zaobírá systémovým uchopením digitální gramotnosti. Významnou aktivitou je její podrobnější vymezení v podobě vývojového kontinua (viz přiložený dokument).

Nicméně za pozornost stojí i aktivity kolem inovace metodického portálu RVP.cz, pro který vznikly především tři nové moduly:

  • Digiškola poskytuje doporučené vzdělávací zdroje pro rozvoj digitální gramotnosti i informatického myšlení.

  • EMA je katalogem digitálních vzdělávacích zdrojů od různých poskytovatelů.

  • Profil Učitel21 nabízí především pedagogům sebehodnocení svých digitálních kompetencí.

OVU DG.pdf

Informatické myšlení

Projekt PRIM při Jihočeské univerzitě

Projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení mimo jiného vytváří vzdělávací materiály pro potřebu nové výuky informatiky.

V poslední doby navíc vznikly tři verze modelových ŠVP pro novou výuku informatiky na základních školách: