Můj region

Nová výuka informatiky

MAP Hranicko

Vybraní učitelé informatiky si předsevzali, že pro region Hranicko vytvoří sdílený základ školního vzdělávacího programu pro vzdělávací oblast Informatika a sdílený základ integrace digitální gramotnosti do jiných vzdělávacích oborů.

V duchu plánované změny pracují na následujících výstupech:

TP dle stávajícího RVP ZV s integrací IM

Výuka "informatiky"

Bělotínská škola

Výuka "informatiky" (prozatím spíše užívání digitálních technologií) je na škole rozdělena do dvou vzdělávacích oblastí - 5. a 6. ročník a 7. a 9. ročník.

První oblast by měla být časem přesunuta na 1.stupeň, přičemž bude vycházet z obecného chápání digitálního světa (viz vstupní prezentace).

Velká část vzdělávacích zdrojů je k dispozici ve sdílené složce Google disku.

Digitální svět

Výuka matematiky

Bělotínská škola

Výuka matematiky se opírá především o využívání pracovních sešitů od bratrů Kočích.

Na tomto základě jsou vytvořeny sady zadání pro žáky, které jsou k dispozici ve sdílené složce.
Model výuky se navíc opírá o tzv. kritériální hodnocení, využívající pozitvní prvky jak formativního tak sumativního hodnocení.