Digitální vzdělávání je nedílnou součástí každé školy.

Významné zdroje

Strategie vzdělávací politiky 2030+

Strategie vymezuje hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, včetně stanovení strategických cílů a způsobů jejich dosažení.

V oblasti digitálního vzdělávání svou dílčí linií Digitální vzdělávání navazuje na končící Strategii digitálního vzdělávání 2020.
V rámci implementační karty Revize RVP ZV a systém metodické podpory pro školy a pedagogy identifikuje a specifikuje opatření Revize RVP ZV v oblasti ICT.

Digitální vzdělávání v RVP ZV

V průběhu čtrnácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém programu pro základní vzdělávání nezměněna. Řada podnětů časem zastarala a přestala být v konkrétní formulaci aktuální.
Inovace ICT kurikula a úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání řešil Národní ústav pro vzdělávání od května 2016. Byla připravena koncepce rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení a navržen nový vzdělávací obsah pro vzdělávací obor Informatika i revidovaný obsah rozvoje digitálních kompetencí dětí a žáků.

Můj region

MAP Hranicko

Místní akční plánování na Hranicku je realizováno díky projektům MAP I a MAP II.

V rámci MAP II funguje pracovní skupina pro informatiku a robotiku, která iniciuje vznik účelových odborných skupin pro čtyři oblasti:
  • digitální infrastruktura
  • digitální kompetence učitelů
  • inovace ŠVP
  • digitální profil žáka

Bělotínská škola

Vesnická škola, která učí informatiku s využitím dotace sedmi vyučovacích hodin.
Digitální infrastruktura školy je postavena na značce UniFi.
Zároveň se silně orientuje na užívání cloudových služeb, především školní systému EduPage a školním cloudu využívající Google Suite for Education.Inspirativní videa

Google for Education

Google for Education je o učení pro každého a kdekoli. Přihlaste se k odběru našeho kanálu pro novinky a aktualizace produktů, zdroje a nápady.
Věříme, že každý student a každý vychovatel v každé třídě si zaslouží nástroje a dovednosti, které je připravují k úspěchu při budování budoucnosti, kterou chtějí pro sebe. Zavázali jsme se proto podporovat studenty, spolupracovat s pedagogy, budovat produkty a realizovat významné investice, které pomáhají rozšířit přístup ke vzdělávání prostřednictvím technologií.

Code.org

Code.org je nezisková organizace, která se věnuje rozšiřování účasti na výuce informatiky a jeho zpřístupňování ve více školách a zvyšování účasti žen a nedostatečně zastoupených studentů barev. Naší vizí je, že každý student v každé škole by měl mít možnost učit se počítačovému programování. Věříme, že počítačová věda by měla být součástí výukového vzdělávacího programu spolu s dalšími přírodovědnými, technologickými, inženýrskými a matematickými (STEM) kurzy, jako je biologie, fyzika, chemie a algebra.