Inspiruji (se)

Rezervace profesní podpory

Profesní podporu realizuji pro školy na Přerovsku bezplatně v rámci projektu Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele.

Setkání s dojezdem

je cíleno na rozvoj digitálních kompetencí nebo informatiky na 1. stupni s možností jej realizovat formou:

  • individuální jednohodinové konzultace pro dva účastníky;

  • prezenčního kurzu v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.

Konzultace přes Meet

může být po dohodě nasměrována na jakékoliv téma digitálního vzdělávání na základních školách.

Vedení školy objednává jednohodinovou konzultaci pro dva pracovníky školy a určuje téma konzultace.

Inspirace z mé výuky

pro informatický svět

... a další od jiných

pro digitální svět

... a další od jiných

Nakonec něco pro matematiku

Má výuka matematiky se opírá především o využívání pracovních sešitů od bratrů Kočích.

Na tomto základě jsou vytvořeny sady zadání pro žáky, které jsou k dispozici ve sdílené složce.

Model výuky se navíc opírá o tzv. kritériální hodnocení využívající pozitivní prvky jak formativního tak sumativního hodnocení.

... a další od jiných

Moje oblíbená videa

Cizí zeď

ONEMANSHOW Foundation: rok 2018

Mileniánové jdou do práce

Simon Sinek: rok 2016

Čtení myšlenek

Safer Internet Banking: rok 2012