Role profesní‎ > ‎

Vzdělávání

Tuto oblast člením do dvou dílčích oblastí.

Školský management

Ačkoliv jsem nikdy nepůsobil v pozici ředitele nějaké školy, často jsem měl tu možnost s vedoucími pracovníky spolupracovat. Přitom moje role byly poměrně různorodé. Zástupcem ředitele počínaje, přes člena vedení za ICT, až po externí poradce či lektory.

Výuka

Tato část je zaměřena čistě na mou roli učitele ve škole.

Aktuality : Vzdělávání