Web aplikace

Dílčí oblasti

Zkusme si vzpomenout na rok 2000. Internet již nebyl pojmem neznámým, nicméně školské prostředí jej spojovalo maximálně se dvěma službami - prohlížení informací a využívání elektronické služby. A navíc nezřídka byl internet vnímán jako nástroj pro mladou generaci a tedy primárně byly aktivity nasměrovány do vzdělávacího procesu - nejlépe dostatečně vyprofilovaného vyučovacího předmětu. Dnes internetu využívají všechny věkové kategorie a s tím i narůstá rozsah nabízených i poptávaných služeb. Taktéž ve školství se přesouvá jeho nasazení z čistě vzdělávacího prostředí do toho běžného pracovního. Zásluhu na tom bezesporu mají i webové (online) aplikace.
Z nepřeberného množství možností jsem se rozhodl soustředit se na čtyři dílčí oblasti. Přitom za podstatné považuji to, aby se v maximální možné míře využívaly zdroje volně šiřitelné.

Co nabízím?
  • konzultace před nasazením web aplikací (viz Konzultace a kurzy) + spolupráci při přípravě a následné realizaci projektu (viz Tým a projekty)
  • zprovoznění níže uvedených web aplikací prostřednictvím webhostingu nebo serverhostingu
  • zprovoznění níže uvedených web aplikací za spolupráce s administrátorem vašeho serveru
  • úpravu níže uvedených web aplikací (tvorba vlastního vzhledu) a konfiguraci dle požadavků
  • zaškolení na níže vybrané web aplikace
  • pomoc při provozu níže uvedených web aplikací

Administrace systému

Ještě před zmíněným rokem 2000 jsme u mnoha školních serverů přešli v regionu na systém Linux. To otevřelo nové možnosti využívání Internetu - webem školy počínaje, vzdáleným přístupem k datům konče. Obliba linuxového řešení narůstala, s tím však rostly požadavky na údržbu. To nakonec vedlo k oddělení role administrátora a ICT správce. A s ní vznikla potřeba přijatelného nástroje pro správu - a to jak vzdálenou tak přímo ve škole.
Jako hlavní webový nástroj administrátora považuji Webmin. Na stránkách Webmin - nástroj pro administrátora máte k dispozici českou lokalizaci, nicméně tato je již nedílnou součástí tohoto produktu.

Web školy

Již jsou za námi doby, kdy jsme museli web školy poskládat s určité skupiny statických html stránek a propojit je nanejvýš vhodným javascriptem. Dnes máme k dispozici nepřeberné množství kvalitních řešení a nezřídka volně k dispozici. Nestojíme již tedy před otázkou Jak to bude vypadat?, ale Co na webu bude a kdo to tam bude psát?
Již v roce 2003 jsem ve spolupráci s několika kolegy začali testovat několik řešení, založených na principech redakčních systémů. Nakonec jsme vybrali systém PostNuke, vycházející s projektu PHP Nuke. V letech 2005-2006 jsme v rámci celostátní koncepce Státní informační politiky ve vzdělávání realizovali projekt Školní web, jehož výsledky poskytuji na stránkách Školní web - PostNuke.

Web pro výuku

Brzy po nástupu redakčních systémů jako školních webů začaly školy hledat vhodný způsob zapojení dynamických webů do vzdělávacích procesů. Této potřebě napomohlo i stále častěji používaný pojem e-learning.
V současné době díky aktivitě kolegy Mudráka z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy mohou české školy využívat neznámější volně šiřitelný systém Moodle, přičemž můžete počítat s širokou českou podporou na serveru moodle.cz. Pokud vás přesto systém Moodle neuspokojí, pak zkuste eFront.

Webová pošta

I přes nemalou snahu odlišovat eletkronickou poštovní schránku soukromou a pracovní, nemálo pracovníků ve školství výrazně preferuje free-mailové služby rozličných portálů. Jedním z častých argumentů je možnost jejich ovládání pomocí webových rozhraní. Díky projektu RoundCube lze nabízet uspokojivé webové rozhraní pro poštovní účty, spravované přímo organizací pomocí poštovního serveru.

Web management

Školská reforma přinesla do nemalého počtu škol nový fenomén - týmovou práci a řízení projektů. Vedení škol problematiku řízení lidí řeší různými nástroji, přičemž se postupně objevuje i poptávka po vhodném online řešení. Za jeden z nejperspektivnějších volně šiřitelných nástrojů považuji produkt OpenGoo.

Balík web aplikací najednou

Jsem si vědom toho, že je nemálo škol, které by uvítaly co nejjednodušší řešení, které by přitom pokrylo všechny výše uvedené potřeby. Nezapomínejme například na malotřídky.
Akceptujete-li i myšlenku, že dané služby budou spravovány mimo vaše servery, pak doporučuji Google Apps for Education. A pro základní posouzení nemusíte chodit daleko - doména www.hawiger.cz a s touto adresou soucvisející služby využívají právě Google Apps.
Podřízené stránky (1): Školní web - PostNuke