Realizované projekty

Projekt Hranet

 • Cíl: Připojit školy v Hranicích a okolí k Internetu
 • Období realizace: 1996 - 1997
 • Působnost: nejprve region Hranicko, následně Lipensko a Přerovsko
 • Realizátor: Zeal s.r.o.; referenční osoba - ing. Petr Zdarsa, ředitel
 • Moje role: lobbing u škol a jejich zřizovatelů; zajištění kvalifikované administrace na některých zapojených školách
 • Ukazatele udržitelnosti:
  • doména hranet.cz stále v provozu
  • většina škol je stále připojena k Internetu přes společnost Zeal s.r.o.
  • koncept projektu aplikován i v jiných městech (Lipník nad Bečvou a Přerov)
 • Poznámky:
  • většina škol zapojených do projektu byla v rámci celorepublikového projektu Internet do škol označena jako dostatečně vybavená, především díky kvalitnímu připojení k Internetu

Projekt Admin

 • Cíl: Zajistit kvalifikovanou administraci informačního systému na školách
 • Období realizace: 1996 - 2001
 • Působnost: region Hranicko
 • Realizátor: Sdružení ADMIN - sdružení podnikatelů, tvořené pedagogickými pracovníky z vybraných škol; referenční osoba - Ing. Petr Drábek, ICT koordinátor při ZŠ Šromotovo v Hranicích + ing. Karel Ondřej, bývalý administrátor při SPŠ v Hranicích nyní zaměstnanec společnosti Zeal s.r.o.
 • Moje role: jednatel sdružení
 • Ukazatele udržitelnosti:
  • principy administrace jsou využívány na školách dodnes
  • v závěrečné fázi činnosti sdružení byla zajišťována správa v 12 subjektech, nejen škol
 • Poznámky:
  • většina spravovaných škol byla vyřazena z celorepublikového projektu Internet do škol pro jejich dostatečné vybavení
  • sdružení zaniklo jako průvodní jev projektu Internet do škol, degradující práci školních informatiků na "červených" školách

Projekt Internet do škol

 • Cíl: Zajistit realizaci projektu INDOŠ na vybraných školách v regionu Hranicko
 • Období realizace: 2000 - 2001
 • Působnost: region Hranicko a Lipensko
 • Realizátor: Autocont on Line a.s.
 • Moje role: oblastní manažer
 • Poznámky:
  • již v době realizace projektu jsem aktivně vystupoval s připomínkami ke způsobu realizace celého projektu, zvláště směrem k MŠMT

Projekt Jednota školských informatiků

 • Cíl: Založit profesní organizaci školních informatiků
 • Období realizace: 2001 - dodnes
 • Působnost: celorepubliková
 • Realizátor: profesní organizace Jednota školských informatiků; referenční osoba - Pavel Knobloch, první předseda organizace a ICT koordinátor na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci
 • Moje role: spoluiniciátor vzniku profesní organizace a její zakládající člen; jeden z garantů vzdělávání v rámci SIPVZ; člen výkonné výboru
 • Ukazatele udržitelnosti:
  • profesní organizace existuje dodnes
  • realizátor systému vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v letech 2004-2005
 • Poznámky:
  • během činnosti této organizace jsem byl iv roli oponenta některých kroků vedení

Projekt King

 • Cíl: Vytvořit web aplikaci s autorskými nástroji pro tvorbu výukových objektů
 • Období realizace: 2002 - 2007
 • Působnost: celorepubliková
 • Realizátor: Computer Press a.s.; referenční osoba - Mgr. Vít Šebor, bývalý šéfredaktor serveru Česká škola a nyní jednatel společnosti Jan Melvil Publishing, s.r.o.
 • Moje role: vedoucí projektu a autor sady výukových materiálů pro výuku informatiky na základních školách
 • Ukazatele udržitelnosti:
  • aplikaci využívalo přes 1000 škol
  • aplikace byla v roce 2005 uvolněna k volnému užití
 • Poznámky:
  • na projektu se profesně podílela i Jednota školských informatiků
  • aplikace přestala být přístupná z důvodu restrukturalizace společnosti CPress a.s.

Projekt Open Source na základní škole v rámci projektu Edunix

 • Cíl: Vyzkoušet nasazení Linuxu na základní škole a vytvoření základní sady výukových materiálů
 • Období realizace: 2003
 • Působnost: dvě základní školy
 • Realizátor: Základní škola Hustopeče nad Bečvou a Základní škola Horáčkova, Praha; referenční osoba - Martin Grombiřík, garant projektu Edunix + Mgr. Radomír Habermann, bývalý ředitel školy ZŠ Hustopeče nad Bečvou + Mgr. Daniel Janata, bývalý ředitel ZŠ Horáčkova v Praze
 • Moje role: hlavní manažer projektu
 • Ukazatele udržitelnosti:
  • Webmin jako nástroj pro administraci serveru je na školách využíváno dodnes
  • v roce 2008 byl Webmin byl výraznou měrou lokalizován do češtiny
 • Poznámky:
  • na projektu se profesně podílela i Jednota školských informatiků
  • nasazení na pracovní stanice se v době realizace projektu neosvědčilo

Projekt Školní web

 • Cíl: Upravit vybraný CMS pod licencí GPL tak, aby byl vhodný pro školské prostředí
 • Období realizace: 2004 - 2008
 • Působnost: nejprve region Hranicko, následně celorepubliková
 • Realizátor: Základní škola Hustopeče nad Bečvou; referenční osoba - Mgr. Radomír Habermann, bývalý ředitel školy
 • Moje role: hlavní manažer projektu
 • Ukazatele udržitelnosti:
  • minimálně 20 škol dodnes využívá Školní web jako hlavní web školy
  • do roku 2008 byl projekt rozvíjen a měl vlastní webové stránky
 • Poznámky:
  • na projektu se profesně podílela i Jednota školských informatiků
  • projekt byl ukončen rok po ukončení SIPVZ (v jehož rámci byl projekt Školní web realizován)