Nerealizované projekty

Projektový záměr OSŠ ve školství

 • Cíl: Analyzovat a doporučit využití Open Source v regionálním školství se zameřením na koncepci SIPVZ MŠMT
 • Rok sepsání: 2004
 • Předpokládaná působnost: celorepubliková
 • Předkladatel: Jednota školských informatiků
 • Dotační titul: Pilotní projekty SIPVZ s celorepublikovou působností

Projektový záměr Nebojme se hodnocení

 • Cíl: Vytvořit vhodný model hodnocení kompetencí žáků v rámci RVP ZV a otestovat jej v praxi
 • Rok sepsání: 2006
 • Předpokládaná působnost: na jedné základní škole
 • Předkladatel: Základní škola Hustopeče nad Bečvou
 • Dotační titul: ESF - operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • Poznámky:
  • při přípravě projektu jsem byl dohlížitelem nad sepisováním projektové dokumentace
  • projekt byl schválen, realizační tým tvořený zaměstnanci školy však odstoupil od realizace
  • u tohoto záměru nemohu poskytnout přílohu ke stažení, protože nedisponuji potřebnými autorskými právy

Projektový záměr Rozvoj manažerských kompetencí u pedagogických pracovníků

 • Cíl: Vzdělat v dané oblasti pro potřebu školy minimálně 15 pracovníků školství a státní správy a samosprávy
 • Rok sepsání: 2007
 • Předpokládaná působnost: na jedné základní škole
 • Předkladatel: Základní škola Hustopeče nad Bečvou
 • Dotační titul: ESF - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Poznámky:
  • Nenašla se podpora na straně zřizovatele

Projektový záměr Portfolio řešení školních webů

 • Cíl: Vytvořit školící systém pro 5 vybraných CMS, vhodných pro školské prostředí a následně pro každý z nich vyškolit 40 lektorů.
 • Rok sepsání: 2007
 • Předpokládaná působnost: celorepubliková
 • Předkladatel: Jednota školských informatiků
 • Dotační titul: ESF - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (individuální)

Projektový záměr ISO pro základní školy

 • Cíl: Zefektivnit řízení školy s využitím modelů při zavádění systémů managementu jakosti
 • Rok sepsání: 2008
 • Předpokládaná působnost: nadregionální - vybraná skupina základních škol
 • Předkladatel: Základní škola Hustopeče nad Bečvou
 • Dotační titul: ESF - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Poznámky:
  • nenašly se partneři z řad základních škol

Projektový záměr Týmová spolupráce škol

 • Cíl: Nastartování systémové týmové práce a spolupráce základních škol v rámci mikroregionu Hranicko.
 • Rok sepsání: 2008
 • Předpokládaná působnost: regionální
 • Předkladatel: nejprve město Hranice, následně základní škola Hustopeče nad Bečvou
 • Dotační titul: ESF - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (globální)
 • Poznámky:
  • během přípravy projektu pro potřebu města Hranice došlo k odlišným pohledům na způsob řízení projektu - projekt byl převeden pod základní školu Hustopeče nad Bečvou
  • na konci školního roku 2008/2009 došlo na základní škole Hustopeče nad Bečvou k výrazným organizačním změnám

Projektový záměr Pilot školních center

 • Cíl: Rozběhnout a pilotně otestovat provoz sítě školních center jako jeden z budoucích pilířů Akčního plánu Školy21
 • Rok sepsání: 2009
 • Předpokládaná působnost: celorepubliková
 • Předkladatel: Jednota školských informatiků
 • Dotační titul: ESF - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (individuální)

Projektový záměr Notebook aktivnímu učiteli

 • Cíl: Učitel, který pracuje na svém profesním růstu, dostane do užívání notebook. Učitel, který přidělený notebook používá pro rozvoj svých profesních i žákovských kompetencí, jej dostane do svého vlastnictví.
 • Rok sepsání: 2009
 • Předpokládaná působnost: celorepubliková
 • Předkladatel: pracovní skupina pro ICT při MŠMT
 • Dotační titul: neurčen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
Koncept záměru ISO pro základní školy  174 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Koncept záměru Rozvoj manažerských kompetencí pedagogických pracovníků  123 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Záměr Open Source ve školství  218 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Záměr Portfolio řešení školních webů  222 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Záměr Pilot školních center  208 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Záměr Notebook aktivnímu učiteli  533 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Stáhnout
Záměr Týmová spolupráce škol  314 kB verze 4 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger