Tým a projekty

I školské prostředí se do dnešních dnů potýká se zakořeněným modelem socialistického plánování. Motivace pro hledání nadstandardních finančních zdrojů byla silně eliminována, přičemž nemalá část případných aktivit byla založena na s stranicko-korupčním chování.
Naštěstí je nemálo škol, které postupně mění svůj přístup a místo pasivního očekávání aktivně hledají stimuly, nezřídka založené na vícezdrojovém financování. Vedení škol, které má v této oblasti dostatek zkušeností, pak nezřídka potvrzuje, že hlavním problémem je profesionální příprava projektového záměru a v případě realizace pak kompetentní řízení - obojí přitom častokrát přesahuje možnosti samotného vedení škol (především časové). Zvláště v souvislosti evropskými projekty existuje poměrně bohatá nabídka subjektů, která je schopna zajistit profesionální přípravu projektového záměru. Samotná realizace však pak nezřídka visí na předkladateli projektu - a právě tato oblast tvoří základ mojí nabídky.

Co nabízím?
 • konzultace před přípravou střednědobého školského projektu (viz Konzultace a kurzy) + výběr vhodných web aplikací (viz Web aplikace)
 • spolupráci se subjektem, zajišťující přípravu projektového záměru a sepsání projektové dokumentace
 • základní zaškolení realizátorů projektu v oblasti týmové spolupráce a projektového řízení
 • řízení projektu či spoluúčast na řízení projektu, včetně převzetí spoluzodpovědnosti

Reference - seznam realizovaných projektů

Stránka Realizované projekty obsahuje seznam aktivit a projektů, ve kterých jsem byl součástí řízení a přitom měl výrazné prvky týmové práce. U každého projektu jsou uvedeny tyto informace:
 • hlavní cíl projektu
 • období realizace
 • působnost, která určuje dosah realizovaného projektu
 • realizátora - instituci, která zajišťovala realizaci celého projektu
 • moji roli v projektu
 • ukazatele udržitelnosti, popisují některé základní parametry, které určovali či stále určují smysluplnost realizace
 • na závěr uvádím některé poznámky

Přehled nerealizovaných projektových záměrů

Existuje i nemalá skupina projektových záměrů, která nakonec nebyla realizována. Na stránce Nerealizované projekty najdete dokumenty v různé fázi rozpracovanosti těch aktivit, které byly za mého výrazného přispění vypracovány a přitom nebyly z různých důvodů realizovány. Danou stránku vnímám jako šuplík myšlenek, které čekají na vhodnou příležitost pro své využití.
U těchto aktivit najdete tyto informace:
 • hlavní cíl záměru
 • rok sepsání záměru
 • předpokládanou působnost
 • předkladatele - instituci, pro kterou byl daný záměr vypracován
 • dotační titul - oblast finanční podpory, ze které měl být projekt spolufinancován
Podřízené stránky (2): Nerealizované projekty Realizované projekty