Web 2.0 s Googlem

Jedná se o ucelený vzdělávací model, který je svým obsahem zaměřený na získávání kompetencí v oblasti, kterou označujeme pojmem Web 2.0. Pro získávání dovedností a budování návyků jsou vybrány výhradně nástroje volně přístupných web aplikací, především pak portfolio služeb Google

Charakteristickými znaky tohoto vzdělávacího modelu bude:
  • individuální vzdělávání (pro soukromé osoby) i skupinové vzdělávání (pro organizace)
  • vzdělávání přes internet (e-learning), prezenční vzdělávání (přednáška a workshopy) i kombinovaná forma (blended learning)
  • "pyramida uspokojování vzdělávacích potřeb" s různými stupni znalostí a kompetencí (běžné používání pro osobní potřebu » nadstandardní využívání pro osobní potřebu » základní využití pro týmovou práci » správa pro potřeby týmové práce)

V současné době se upravuje celý model pro případné uplatnění v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který pracovně nazývám Šablony do základních škol.