Konzultace a kurzy

Dílčí oblasti

Konzultační a lektorské služby jsou ve školském prostředí ve většině případů spojeny se specializovanými institucemi typu Národní institut dalšího vzdělávání nebo střediska služeb školám při krajských úřadech. Tento model pak často generuje potřebu potřebu za těmito službami dojíždět. Individuálně domluvená konzultace, zaškolení či realizace kurzu je stále málo obvyklým jevem.Institucionální poskytování služby na jednom místě pro zájemce z různých škol má bezesporu nemálo výhod. Mým cílem není těmto službám konkurovat, ale nabídnout konkrétní škole službu, cíleně orientovanou přímo na její pracovníky.

Nabízím:
  • výběr vhodných web aplikací pro potřeby školy (viz Web aplikace) + případnou spolupráci na projektu, obsahující konzultace a vzdělávání pracovníků školu (viz Tým a projekty)
  • konzultace o efektivním modelu využívání ICT ve školském prostředí
  • spolupráce při nalezení vhodného modelu vzdělávání pracovníků školy se zaměřením na ICT
  • realizaci základního zaškolení se zaměřením na využívání ICT a to jak v formou přednášky tak praktické dílny
  • realizaci kurzů zaměřené na využívání ICT a to pomocí metody prezenční (výuka v odborné učebně), distanční (e-learning) či kombinované (blended learning)

Konzultace a poradenství

Během své praxe jsem měl možnost spolupracovat a vést odborné diskuse s mnoha vedoucími pracovníky základních a středních škol. Díky tomu mohu tvrdit, že oblast informačních technologií má hodně společného s vedením týmů. Obě jsou totiž dosti nevyzpytatelné při hledání řešení. Jednou se domníváte, že řešení je jednoduché a po krátké diskusi zjistíte, že problém je složitější. Jindy je situace na první pohled složitá až neřešitelná a přitom krátká debata povede k jednoduchému a efektivnímu řešení.
Většinou si zúčastněné strany přejí, aby se během krátké debaty nalezlo co nejlepší řešení. Nestane-li se tak, přichází na řadu zpracování analýzy, která doporučí vedení školy další postup. Ukázky takových dokumentů najdete v dolní části této stránky.

Školení a kurzy

Regionální školství se díky školské reformě potýká s boomem vzdělávacích akcí rozdílného obsahu, rozsahu, forem i metod. Vedení škol nabízím spolupráci při nalezení vhodné struktury vzdělávací aktivity, přednáškou počínaje a vzdělávacím projektem konče. To vše primárně zacílené na pracovníky jedné konkrétní školy či skupiny škol v konkrétním regionu. Ukázky obou pólů této škály naleznete v dolní části stránky.

Ukázky ke stažení
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Základní rozbor změny Sdílení informací prostřednictvím webu ZŠ Hustopeče nad Bečvou  236 kB verze 5 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Základní rozbor převodu informačního systému školy pod novou správu - ZŠ Hustopeče nad Bečvou  218 kB verze 6 22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Ukázka podkladů pro přednášku pro potřebu vzdělávání managementu škol  22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Ukázka vzdělávacího modelu založeného na formě pracovních dílen s metodou kombinovanou (blended learning) - využit vzdělávací model Školního webu.  22. 12. 2013 9:27 David Hawiger
Podřízené stránky (1): Web 2.0 s Googlem
Comments