Role profesní‎ > ‎

Poskytované služby

Tato oblast je charakteristická mými aktivitami, jejichž prostřednictvím nabízím regionálnímu školství své služby, primárně zaměřené do prostředí základních škol (malotřídkami počínaje, úplnými základními školami se speciálním zaměřením konče).
Stránky o jednotlivých dílčích oblastech pak začínají tím, co mohu školskému prostředí nabídnout a dalšími informacemi (například referencemi).

Konzultace, školení, kurzy

Školy a vzdělávací instituce si stále častěji uvědomují, že investice do moderních technologií jsou nezbytností. Pryč je však doba, kdy byl tento pohled zúžen pouze na "masivní" pořizování techniky (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule apod.). Nyní vedení škol vyhodnocuje TCO - efektivním nákupem ICT počínaje, dostatečně kompetentním uživatelem této techniky konče.
Další informace naleznete na stránce ICT manažer.

Nasazení Web aplikací

Fenomén tzv. Web 2.0 proniká do všech sfér společnosti. Ačkoliv jeho základy spočívají na komunitních principech, velmi brzy našly uplatnění při projektovém řízení a týmové spolupráci.
Školská zařízení tuto oblast primárně spojují s webem školy (fenomén redakčních systémů), občas i s poskytováním výukových objektů (fenomén e-learningu). Přitom stále častěji poptávají po obou těchto nástrojích služby, pro které nejsou primárně určeny. Je příznačné, že se školskou reformou vzniká stále větší potřeba týmové spolupráce a efektivního řízení lidí. A právě v těchto případech prokázalo komunitní prostředí smysluplnost využívání web aplikací.

Týmová spolupráce a řízení projektů

V rámci této oblasti se soustředím na fakt, že způsobu financování regionálního školství změnil svůj charakter, který jsme znali z dřívějších dob. Ačkoliv je stále role zřizovatele nezastupitelná, své zdroje stále častěji spojuje se zajištěním společensky akceptovatelného standardu. Chce-li se však škola profilovat a odlišovat od svých konkurentů, pak je dostatečně motivována prostřednictvím grantů a podpůrných programů, evropskými nevyjímaje.

Aktuality : Poskytované služby