Manažer ICT

Ačkoliv tuto pozici v organizační struktuře většiny škol nenaleznete, střední a úplné základní školy se bez ní neobejdou. Z toho vyplývá, že ji řeší různě a to především na základě zdrojů, které má ta která škola k dispozici. Přitom (nejen já) jsem přesvědčen, že bez jasné profilace této role je riziko nesystémového přístupu k využívání ICT technologií na škole velmi vysoké. Tato nesystémovost následně znehodnocuje ostatní zdroje a to průřezově.
Takt závažnou problematiku jsem si dovolil tedy rozdělit do několika dílčích oblastí.

Konzultace a poradenství

Měl jsem a stále mám tu čest externě spolupracovat v různých týmech a projektech. Prostřednictvím těchto stránek poskytuji veřejnosti vybrané materály, na kterých jsem spolupracoval.

Přednášky, lektorství a vedení kurzů

V rámci této oblasti poskytuji podkladová data a materiály z mnou vedených přednášek a vzdělávacích akcí.

Praxe v rámci školského prostředí

Výše uvedené oblasti logicky musí vycházet z praktických zkušeností, které lze nabýt pouze působením na školách. Mnou nabízené materiály mi pomáhaly při plnění role ICT manažera či jsou využívány na jiných školách u kolegů, kteří mají problematiku řízení ICT na starosti.