Role profesní‎ > ‎

ICT ve školství

Tuto oblast spojuji s rolí školského informatika. Každý si dokáže představit, co by mělo být úlohou takové osoby, bohužel však nění tato funkce nikterak začleněna do školského prostředí.
Nabízím tedy členění, které jsem vyprofiloval na základě mých zkušeností.

Manažer ICT

Tato pozice je ve školském prostředí spíše spojována s funkcí ICT koordinátor, která je napojena na vzdělávání s tímto zaměřením. Nicméně jsem zjistil, že každá škola potřebuje především člověka s vhodnými manažerskými kompetencemi - manažera ICT. Má-li škola dostatečné kapacity, pak tato osoba řídí ICT metodika a ICT správce.

Metodik ICT

Díky závazným normám pro školské prostředí může být tato funkce deklarativně zřízena s tím, že pověřená osoba má přímo snížený úvazek. Bohužel nezřídka se ve školách setkávám s tím, že náplní práce těchto osob není až tak činnost metodická, ale často výrazným způsobem převyšují činností, spojené s rolí ICT správce či ICT manažera, případně přibývá i role administrátora informačního systému školy.

Správce ICT

Zvláště v prostředí základních škol je tato oblast řešena nesystémově a nahodile. Přitom je důležité oddělit tuto funkci od role administrátora informačního systému. ICT správce vnímám jako zaměstnance školy, který disponuje dovednostmi orientované na technickou stránku ICT. Jedná se tedy o určitého údržbáře ICT techniky (poznámka - tudíž to nemusí být nutně pedagog).

Administrátor

Administrátor zodpovídá za funkčnost informačního systému školy jako celku (tedy minimálně za funkční počítačovou síť a služby, spojené s přio´pojení školy do internetu).
Jelikož se jedná o poměrně odbornou činnost, nezřídka tuto potřebu školy řeší formou externí dodávky služby neboli outsourcingu. V takových případech je nezbytné, aby ICT manažer jednoznačně oddělil kompetence administrátora od ICT metodika či ICT správce (je-li určen).

Jednota školských informatiků

Do této oblasti si dovoluji zařadit i informace, spojené s mým působení v profesním sdružení Jednota školských informatiků (často označované zkratkou JSI).

Aktuality : ICT ve školství

Podřízené stránky (2): Informatik a jeho role Manažer ICT